Zespół Szkół Specjalnych
w Brzezinach

O nas

Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach to szkoła z wieloletnią tradycją.

Kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnikami zajęć są również osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Jest to jedyna tego typu szkoła w Powiecie Brzezińskim.

Od roku 2015 w szkole podstawowej istnieje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne w Brzezinach, do którego uczęszczać mogą dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, także z autyzmem. Powstał też pierwszy w historii szkoły zespół rewalidacyjno - wychowawczy przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 16.25

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 14.15